Psykososialt arbeidsmiljø – forskning om høye emosjonelle krav og styrking av regelverket

Det blåser en psykososial arbeidsmiljøvind over arbeidslivet i Norge. Partene i arbeidslivet står sentralt i utviklingen av et felles språk og nye verktøy på området. Advokat og fagsjef Henrik Dahle i Unio orienterer.

Møt innlederen

Henrik Dahle

advokat og fagsjef i Unio