Unn Alma Skatvold

Unn Alma Skatvold har vært leder av Politiets Fellesforbund siden mars 2022. Før dette var hun nestleder fra 2013.

Siden 2020 har hun også vært første visepresident i European Confederation of Police (EuroCOP), en samarbeidsorganisasjon for politiforbund fra ulike land i Europa.

Skatvold har politiutdannelse fra Statens politiskole.

Tilbake til programmet