Sylvi Thun 

Sylvi Thun er forsker ved SINTEF.

Relevante forskningstema er psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljøarbeid, sykenærvær, sykefravær, utbrenthet, og jobbforming (job crafting), implementering og evaluering av intervensjoner, ledelse, arbeidsdesign, organisasjonsendring- og utvikling, digitalisering og implementering, medarbeiderinvolvering og driftsnært partssamarbeid.

(Foto: SINTEF)

Tilbake til programmet