Steffen Handal

Steffen Handal har vært leder i Utdanningsforbundet siden 2016.

Handal er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning i statsvitenskap. Han har vært lærer ved Skøyen skole i Oslo, der han også var arbeidsplasstillitsvalgt, og ved Svolvær barne- og ungdomsskole.

Handal har vært tillitsvalgt på heltid siden 2006 og har en lang rekke verv bak seg. Han har vært medlem av Utdanningsforbundets sentralstyre siden 2009, og var nestleder i perioden 2013–2015. Han sitter i Education Internationals verdensstyre, i styret til Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS), og er forhandlingsleder i Unio kommune.

Tilbake til programmet