Ragnhild Lied

Ragnhild Lied leder Unio, med sine 14 fagforbund. Det har hun gjort i åtte år. Unios sjef kom til hovedorganisasjonen fra vervet som leder av Utdanningsforbundet.

Lied har fartstid i yrket som lærer i realfag og idrettsfag ved Stranda videregående skole og har også skrevet lærebok i kroppsøving.

Hun har hatt en rekke verv.

(Foto: Unio / Helene Moe Slinning)

Tilbake til programmet