Nina Witoszek

Nina Witoszek er en polsk-irsk-norsk akademiker, forfatter og samfunnsdebattant. Hun er seniorforsker ved Senter for utvikling og miljø ved UiO og har en doktorgrad i komparativ politikk. Tidligere har hun forsket og undervist ved universitetene i Galway, Uppsala, Cambridge, Oxford og Firenze. I tillegg til faglitterære bøker, står hun bak flere romaner og essaysamlinger. Witoszek fikk Fritt Ord-prisen i 2005 fordi hun «skarpt og velformulert har formidlet østeuropeiske erfaringer inn i norsk debatt og utfordret norske standardoppfatninger». I år utfordrer hun nordmenn på ny med boka «Det blåøyde riket», sammen med Eva Joly. De spør: Kan det bli for mye tillit i et samfunn? Legger nordmenns store, nesten grenseløse tillit til myndigheter og statlige institusjoner veien åpen for korrupsjon, maktmisbruk og nasjonale sikkerhetstrusler?

 

Tilbake til programmet