Mathilde Tybring-Gjedde

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde er medlem av Stortingets energi- og miljøkomité. Hun har vært innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2021 og var fast møtende vara for Ine Marie Eriksen Søreide i perioden 2017 til 2021. Tidligere medlem av Utdannings- og forskningskomitéen. Hun var politisk rådgiver for helse- og omsorgsminister Bent Høie fra januar 2017 frem til hun ble møtende på Stortinget fra september 2017.

Hun har en bachelorgrad i filosofi, politikk og økonomi fra Warwick University og holder på med en master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

(Foto: Høyre)

Tilbake til programmet