Martin Enstad

Martin Enstad er mangeårig leder i Presteforeningen. 

Presteforeningen har siden 2019 jobbet med å utvikle organisasjonens klimaengasjement. Generalforsamlingen i 2021 vedtok tydelige målsettinger for Presteforeningens politikk i klima- og bærekraftspørsmål. Foreningen har på bakgrunn av dette også vedtatt en helhetlig klima- og miljøplan for sitt eget arbeid.

Mens han er leder i Presteforeningen har Martin Enstad permisjon fra stillingen som sokneprest på Skedsmo.

(Foto: Presteforeningen / Helene Moe Slinning)

Tilbake til programmet