Marte Pettersen Buvik 

Seniorforsker Marte Pettersen Buvik leder forskningsprosjektet om Emosjonelle krav og belastninger ved SINTEF Digital, avdeling for Teknologiledelse.

Pettersen Buvik disputerte for doktorgraden ved NTNU i 2019 på temaet tillit i prosjektteam. Hun har 17 års erfaring som arbeidslivsforsker og har ledet forskningsoppdrag innenfor en rekke bransjer og næringer, både i privat og offentlig sektor. Hennes fagbakgrunn er arbeids- og organisasjonspsykologi med fokus på hvordan individer og grupper fungerer og samspiller på en arbeidsplass og i en organisasjon. 

(Foto: SINTEF)

Tilbake til programmet