Lill Sverresdatter Larsen

Lill Sverresdatter Larsen er leder av Norsk Sykepleierforbund.

Sverresdatter Larsen er utdannet sykepleier, har master i helsefag og doktorgrad i helsevitenskap. Hun ble valgt til leder av Norsk Sykepleierforbund i 2019. 

I 2022 ble hun valgt til president for Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SSN).

Hun har permisjon fra stillingen som førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, hvor hun underviser på Institutt for helse- og omsorgsfag.

Sverresdatter Larsen er forhandlingsleder for Unio Spekter.

Tilbake til programmet