Kristin Halvorsen

Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning. Hun er også styreleder i Kronprinsparets Fond og nestleder i styret for Stockholm Environment Institute (SEI). Var styreleder i Norges Forskningsråd frem til 21. juni 2023, Naturhistorisk Museum frem til 31. desember 2021 og tidligere leder av Bioteknologirådet. Halvorsen er tidligere politiker og var medlem av Stoltenberg II-regjeringen fra 2005 til 2013. Hun var Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009 og kunnskapsminister fra 2009 til 2013. Fra 2005 til 2012 var hun nummer to i regjeringen og stedfortreder for statsministeren.

Hun er medlem av Klimautvalget 2050, som skal utrede hvilke vegvalg Norge står overfor for å nå målene om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. 

(Foto: CICERO / Mari Aftret Mørtvedt)

Tilbake til programmet