Ida Melbo Øystese

Ida Melbo Øystese er politimester i Oslo. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og har også utdanning i ledelse, krisehåndtering og beredskap fra Forsvarets høgskole og Politihøgskolen. Hun har vært politijurist og hatt lederstillinger i Moss politidistrikt, Østfold politidistrikt og Follo politidistrikt i perioden 2000–2013, samt vært dommerfullmektig. Hun var personlig rådgiver for tidligere politidirektør Odd Reidar Humlegård. Øystese har frontet et nasjonalt arbeid om hvordan politiet i større grad skal lytte til innbyggerne og deres behov for å skape bedre polititjenester.

(Foto: NTB / Vidar Ruud)

Tilbake til programmet