Henrik Dahle 

Henrik Dahle har fagansvaret for Unios arbeidslivspolitikk og organisasjonens juridiske arbeid. Han jobber bredt med politikk og juss på et overordnet nivå mot regjering, Storting, departementer, andre relevante myndigheter og etater. Dahle har lang erfaring som forhandlingssjef og advokat fra ulike organisasjoner i arbeidslivet.

Han satt i regjeringens sysselsettingsutvalg og i utvalget som vurderte fremtidens arbeidsliv. Han var også med i det regjeringsoppnevnte varslingsutvalget som blant annet foreslo å etablere et nasjonalt varslingsombud for å styrke varslervernet.

Unios fagsjef for arbeidsliv mener det trengs et krafttak for å få ned sykefravær og tidlig frafall fra yrker som jobber med mennesker.

Tilbake til programmet