Gerty Lund

Gerty Lund er forbundsleder for Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Hun ble valgt til ledervervet i 2019, og gjenvalgt i 2022 for tre nye år. I perioden 2008–2011 var hun medlem av NFFs sentralstyre.

Hun kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Klinikkdirektørens stab på Bærum sykehus.

Lund er utdannet fysioterapeut. Hun har også en master i helseadministrasjon.

(Foto: Norsk Fysioterapeutforbund / Bo Mathisen)

Tilbake til programmet