Anniken Huitfeldt

Anniken Huitfeldt er Norges utenriksminister. Hun har vært mangeårig tillitsvalgt i Arbeiderpartiet, og har markert seg som en tydelig stemme i norsk utenrikspolitikk. I Jens Stoltenbergs andre regjering var hun barne- og likestillingsminister 2008–2009, kulturminister 2009–2012 og arbeidsminister 2012–2013. Huitfeldt har sittet på Stortinget for Akershus siden 2005. Hun er utdannet historiker, og har jobbet som forsker. 

(Foto: Arbeiderpartiet / Bernt Sønvisen)

Tilbake til programmet