Adele Matheson Mestad

Adele Matheson Mestad har blant annet markert seg som en sterk stemme når det gjelder spørsmål om teknologiens påvirkning på ytringsfriheten. Direktøren for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) ble oppnevnt til jobben av Stortinget i 2019, og hun satt også i regjeringens ytringsfrihetskommisjon. Før dette jobbet hun hos Regjeringsadvokaten med møterett for Høyesterett i en årrekke. Matheson Mestad har også arbeidet ved påtaleenheten for Den internasjonale domstol for forbrytelser i Rwanda.

Matheson Mestad er utdannet jurist fra UiO med master i internasjonale studier fra New York University. Hun er oppnevnt mekler hos Riksmekleren og har gjennomført sjefskurset ved Forsvarets høgskole.

Tilbake til programmet