Unio-konferansen 2023

Konferansen fant sted 4. og 5. desember 2023 på Sundvolden Hotel. Her kan du se bilder og opptak fra konferansen.

Mingleområdet

Møtesalen

Scenen

BILDER FRA UNIO-KONFERANSEN 2023

FOTO: UNIO / HELENE MOE SLINNING

OPPTAK FRA KONFERANSEN:

Kunnskap i møte med klima- og miljøutfordringene
Det store trusselbildet – er Norges beredskap god nok?
Kan tillit og åpenhet gjøre oss mer sårbare?
Psykososialt arbeidsmiljø
SINTEF-rapport om emosjonelle krav og belastninger
Kommentarer til SINTEF-rapporten

Unio-konferansen 2023:
Kunnskap i kamp mot trusler